مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

دوره آموزشی آشنایی با مدل کسب و کار به روش بوم ناب برگزار می شود

ما می خواهیم اعلان ها را برای آخرین اخبار و به روز رسانی ها به شما نشان دهیم.
ردکردن
اعلان ها را مجاز کنید