مراحل ثبت برند

یکی از مهم ترین قدم ها برای کسب و کار داشتن یک نام تجاری یا لوگو است که به آن برند میگویند. برای به ثبت رساندن برند چند گام زیر را باید طی شود … 1-انتخاب نام برند و علامت…