دوره آموزشی آشنایی با مدل کسب و کار به روش بوم ناب برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ، دوره آموزشی آشنایی با مدل کسب و کار و بوم ناب روز یکشنبه (۲۱ دی ماه) از ساعت ۱۶ لغایت ۱۸ با سرفصل هایی همچون مشتریان و پذیرندگان آغازین، برتری مطلق،…