مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

سومین جشنواره ایده های خلاقانه با رویکرد کارآفرینی