بوم پرسونا

بوم پرسونا چیست؟ بوم پرسونا ابزاری است که به کمک آن می‌توان به یک بخش از مشتریان، نام و ظاهری تخصیص داد تا راحت‌تر بتوان دنیا را از دید آن‌ها نظاره کرد. پرسوناها صحبت کردن در مورد مشتریان و خصوصیات…

بوم سفر مشتری

بوم سفر مشتری چیست؟ بوم سفر مشتری ابزاری برای کسب بینش، پیگیری و بحث در مورد تجربه مشتری از مسئله‌ای است که می‌خواهید آن را حل کنید. این مسئله یا فرصت چطور خود را در زندگی او نشان می‌دهد؟ چطور…