پذیرش ایده و محصولات نوآورانه و فناورانه “رویداد تکنوتگ انرژی” آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ آقای نوید عبادی دبیر برگزاری رویداد گفت : این رویداد با همکاری انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران، فن بازار منطقه‌ای استان کرمان، سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی استان…