فعال اقتصادی و عضو هیئت رئیسه مرکز نوآوری و شتابدهی تگ: استان کرمان تشنه طرح های دانش بنیان است

عضو هیئت رئیسه و از بنیانگذاران مرکز نوآوری و شتابدهی تگ در حاشیه برگزاری رویداد پل در گفتگو با خبرنگار این مرکز، گفت: از اینکه در این مرکز سرمایه گذاری کردم خوشحالم و معتقدم جای شرکت های دانش بنیان مشابه…