بوم SWOT

با استفاده از بوم SWOT نقاط قوت و ضعف ایده‌هایتان را کشف کنید و به کمک آن یک استراتژی مناسب برای بهبود ایده هایتان بسازید. وقتی می خواهید درکی جامع از نقاط قوت و ضعف خود در مقابل تهدیدها و فرصت های…