مراحل ثبت شرکت

شرکت چیست؟ همانطور که از نامش هم پیداست شرکت به معنای شریک شدن چند نفر برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت یا بلند مدت دور هم جمع شده و سود به دست امده را بر اساس اساس نامه بین خود…