افتتاحیه مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

مرکز نوآوری و شتابدهی تگ نخستین بستر خدمات نوآورانه و فناورانه جنوب شرق کشور با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری افتتاح شد. فعالان فناور استان کرمان که امروز میزبان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و…