آنچه در فضاهای کار اشتراکی خواهید یافت

فضای کار اشتراکی فضای کار اشتراکی جایی است که استارتاپ‌ها، شرکت‌های کوچک و فریلنسرها در کنار هم فعالیت می‌کنند. استارتاپ‌های حاضر در این فضا معمولا در مراحل اولیه خود قرار دارند. فضاهای کار اشتراکی مزایای بسیاری دارند که در ادامه…