بوم سفر مشتری

بوم سفر مشتری چیست؟ بوم سفر مشتری ابزاری برای کسب بینش، پیگیری و بحث در مورد تجربه مشتری از مسئله‌ای است که می‌خواهید آن را حل کنید. این مسئله یا فرصت چطور خود را در زندگی او نشان می‌دهد؟ چطور…