نشست دوست داران کتاب به میزبانی تگ برگزار می شود

نشست دوست داران کتاب در “کافه نوآوری” مرکز نوآوری و شتابدهی تگ برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ، این مرکز میزبان هفتگی نشست دوست داران کتاب «تگ بوک» است و هیچگونه محدودیتی برای حضور…