بوم سنجه های استارت آپ

استفاده از بوم سنجه‌های استارتاپی برای انجام این کار همانطور که مبدع شاخص‌های کلیدی دزدان دریایی (Pirate Metrics) آقای دیو مک کلور، می گوید بهتر است مانند دزدان دریایی فکر کنید! هر استارتاپ یا کسب وکار جدیدی که در راستای رسیدن به…