طبقه بندی انواع مدل‌های کسب و کار تجارت الکترونیک (قسمت اول)

تصور زندگی امروز بدون اینترنت تقریبا غیر ممکن است؛ زیرا این فناوری ارزش های جدیدی ایجاد کرده است که یا قبلا مطرح بودند ولی بستر مناسبی برای ارائه نداشتند به عنوان مثال قدرت قیمت گذاری مشتری در فضای جدید؛ و…