برگزاری جلسات کتاب مهندسی زندگی به میزبانی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

جلسات کتاب مهندسی زندگی«تگ بوک» با تحلیل و بررسی کتاب “اصل‌گرایی” به میزبانی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ برگزار می گردد و هیچگونه محدودیتی برای حضور افراد علاقه‌مند و دوستدار کتاب نخواهد داشت.به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری و شتابدهی…