بوم پرسونا

بوم پرسونا چیست؟ بوم پرسونا ابزاری است که به کمک آن می‌توان به یک بخش از مشتریان، نام و ظاهری تخصیص داد تا راحت‌تر بتوان دنیا را از دید آن‌ها نظاره کرد. پرسوناها صحبت کردن در مورد مشتریان و خصوصیات…