مراسم افتتاحیه مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

شرکت تردد گستر کرمان، در سال 1390 در کرمان تاسیس شد. این شرکت در سال 1398 اولین مرکز نوآوری و شتابدهی خصوصی جنوب شرق کشور را با نام مرکز نوآوری و شتابدهی تگ افتتاح کرد.