مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی تگ: رویداد پل سرآغاز فصلی نو در اکوسیستم کارآفرینی و استارت آپی کرمان است

به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ: مرکز نوآوری و شتابدهی تگ، با تکیه بر ظرفیت ها، منابع و پتانسیل استان و به پشتوانه جوانان خلاق، نخبه و نوآور و فناور بومی و پیشینه کارآفرینی، نوآوری و فناوری شرکت…