دوره آموزشی تولید محتوا بخش ادیت برگزار می شود

دوره آموزشی آشنایی تولید محتوا بخش ادیت با بهره مندی از بستر آنلاین مرکز نوآوری و شتابدهی تگ برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ، دوره آموزشی تولید محتوا بخش ادیت روز دوشنبه (۲۹ دی…