رویداد هوشمندسازی ایمنی

رویداد هوشمندسازی ایمنی

این رویداد با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان در مرکز نوآوری و شتابدهی تگ برگزار گردید.

با دیگران به اشتراک بگذارید: