رویداد جامع خرما

رویداد جامع خرما

پوستر رویداد استارتاپی جامع خرما - فرصت‌ها و چالش‌های حوزه تجارت خرما
پوستر رویداد استارتاپی جامع خرما - راهکارهای حوزه سورتینگ و بسته بندی خرما
پوستر رویداد استارتاپی جامع خرما - شیوع و اثرات آفات بر خرما و نحوه مدیریتی تلفیقی آن
پوستر رویداد استارتاپی جامع خرما -انتقال تجربه نوآورانه در حوزه تولید و فرآوری خرما

ویدیو‌ها

فرصت‌ها و چالش‌ها

سورتینگ و بسته بندی

دفع آفات

انتقال تجربه

چالش‌ها

سورتینگ و بسته بندی

 • ناکافی بودن ظرفیت صنایع فرآوری و بسته‌بندی خرما
 • پایین بودن سطح فناوری و عدم استفاده از فناوری‌های مدرن و بروز در واحدهای بسته‌بندی خرما
 • عدم رعایت اصول و الزامات مرتبط با برچسب‌زنی محصولات منطبق با استانداردهای ملی یا بین‌المللی
 • مشکلات مربوط به اخذ گواهی‌های سلامت و بهداشت نباتی
 • تامین مالی نامناسب کسب و کارهای مرتبط با خرما و نهایتاً کمبود ظرفیت سردخانه‌‌ای

تجارت

 • افزایش قیمت و کاهش مصرف داخلی خرما
 • عدم توجه شرکت‌های صادرکننده به الزامات، ویژگی‌ها، سلایق و نیاز بازارهای هدف
 • کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش صادرکنندگان
 • عدم تمایل صادرکنندگان به ایجاد ارتباط مستمر و سازمان یافته با نخلداران
 • نبود سرمایه گزاری به منظور برپاسازی نظام بازاریابی مناسب
 • كمبود كارخانه های صنایع تبدیلی
 • استفاده نكردن از ضایعات ناشی از درخت خرما از قبیل شاخ و برگ برای تهیه نئوپان و صنایع دستی به صورت صنعتی، خمیر كاغذ الیاف بلند
 • وجود قوانین و مقررات اداری دست و پاگیر در خصوص صادرات خرما
 • نبود پایانه های صادراتی ویژه محصول خرما در مبادی خروجی كشور
 • پدیده‌های خشکسالی و وزش ریزگردها

آفات

 • ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﺎورزان در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺻﺤﯿﺢ و اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ زراﻋﯽ
 • تشخیص آفات اصلی خرما با تاکید بر سوسک سرخرطومی
 • مبارزه با سویه های متفاوت سوسک سرخرطومی
 • عدم وجود آمار دقیق در حوزه صدمات آفات خرما
 • عدم تاثیر آفت کش‌های معمول بر سوسک سرخرطومی

فرم ثبت ایده