رویداد تکنوتگ انرژی

رویداد تکنوتگ انرژی

نخستین بارمرکز نوآوری و شتابدهی تگ، رویداد تکنو تگ انرژی را با هدف شناسایی و رفع چالش‌­­های فناورانه در صنایع بزرگ و متوسط برگزار کرد.

با دیگران به اشتراک بگذارید: