مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

Slide T A G تور
نوآوری و خلاقیت
طرح رویش

تور نوآوری و خلاقیت تگ

در 8 ­گام

 این دوره به شما کمک می­کند که با مهارت­های لازم جهت دستیابی به موفقیت­های شغلی آشنا شوید.

 پرورش افراد خبره و خلاقی که برای بزرگ‌ترین مشکلات، راه‌حل‌های سریع و درست ارائه می‌کنند می‌تواند سرمایه‌گذاری پرسودی برای یک کشور محسوب شود. 

شرکت در این تور به علاقه مندان کمک می­کند که با مهارت­های لازم جهت دستیابی به موفقیت­های شغلی آشنا شوند.

   ثبت نام   

Slide

محتوای دوره

ثبت نام انتقال تجـربیات
پیشگامان عرصه
کــــارآفــرینی
و کسب و کــار
انجام پــــروژه
گـــروهــــــــی
با اهـــــــداف
آمــــــــوزشی
برگزاری کلاس های
حضـــــوری
و آنلایــــن
نمایـــــــــش
و تحلیـــــــل
فیلـــم های
کــارآفرینی
Pizza اختتامیه تـور
برگــزاری به صورت
حضـــــــوری
و آنـــــــلاین
بـــازی و سرگرمی های
هــــدفمند و پــــــــویا
Hamburgers Tacos Popcorn Salads Donuts دانلود کاتالوگ

ویژگی های دوره

معرفی تور

Slide تور
خلاقیت
ثبت نام

Slide تیم مربیان 27.05.2019