برگزاری اولین استارت آپ ویکند آنلاین صنعت خرما در کشور

اولین استارت آپ ویکند آنلاین صنعت خرما در کشور برگزار میشود به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ ، به مناسبت ۵ دی ماه سالگرد زلزله دلخراش بم برای اولین بار استارت آپ ویکند آنلاین صنعت خرما کشور ، توسط…