چگونه از مانترا برای همسوسازی افراد تیمتان استفاده کنید

اگر تا به حال در یک استارتاپ فعالیت کرده باشید مطمئناً می‌دانید که چنین محیط‌هایی چقدر می‌توانند پر هرج و مرج باشند. مسائل جدید، فرصت‌های جدید و ایده‌های جدید بی خبر در مسیر جریان طبیعی کار قرار می‌گیرند. سرعت کار…