پایان رقابت استارت آپ ویکند آنلاین صنعت خرما کشور

پایان رقابت ۱۳ تیم در رویداد استارت آپی صنعت خرمای کشور برای نخستین مرتبه در استان کرمان، سیزده تیم در رویداد استارت آپ ویکند صنعت خرمای کشور طی سی ساعت به صورت آنلاین با یکدیگر رقابت کردند. به گزارش روابط عمومی مرکز…