چگونه در استارتاپ شکست نخوریم ؟

لین استارتاپ چیست؟ اگر شما هم در دنیای استارت اپ مشغول به کار باشید حتما می دانید که مفهموم شکست در امر استارتاپ معمول است و تعداده زیادی از استارتاپ ها منجر به شکست می شوند . اما خبر خوب…