بازدید رییس فرهیخته مجتمع مس سرچشمه از تگ

روز گذشته هفتم مرداد ۹۹ مرکز نوآوری و شتابدهنده تـگ میزبان رییس محترم مجتمع مس سرچشمه و هیات همره بود . به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری و شتابدهنده تـگ ، مهندس حسین احمدی ضمن بازدید از مرکز در مورد…

به میزبانی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ نخستین رویداد “استان آپ” در کرمان کلید خورد

به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ: نخستین رویداد استانی استان آپ و دوشنبه های استارتاپی با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، استانداری کرمان، پارک علم و فناوری استان کرمان، صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان و مجموعه…