بازدید رییس فرهیخته مجتمع مس سرچشمه از تگ

روز گذشته هفتم مرداد ۹۹ مرکز نوآوری و شتابدهنده تـگ میزبان رییس محترم مجتمع مس سرچشمه و هیات همره بود . به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری و شتابدهنده تـگ ، مهندس حسین احمدی ضمن بازدید از مرکز در مورد…