ایده پردازی و خلاقیت چیست؟!

ایده پردازی و خلاقیت چیه؟ ایده، یک تصویر ذهنی و اولین قدم برای حل مشکلاته! همه ما، یه چیزایی رو زیاد شنیدیم: آقا من ایده های خوبی دارم. با ایده ای که دارم میشه…. ایده، یه نوع آوری و جرقه…