علل شکست استارتاپ‌ها

در منابع مختلف تعاریف زیادی از استارتاپ ارائه شده است با این حال در شروع بحث لازم است بدانیم. استارتاپ چیست؟ بطور کلی استارت آپ عبارتست از یک سازمان موقت که محصولات و خدمات جدیدی را در شرایط عدم قطعیت در بازار…