استارتاپ ویکند کشاورزی و صنایع وابسته

رویداد شتاب ایده های نوآورانه و فناورانه در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان جهاد کشاورزی کرمان، پارک علم و فناوری کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و…