مشاوره های تخصصی تگکارآفرینان و مدیران موفق در حوزه های مختلف، مرکز نوآوری و شتابدهی تگ را همراهی می کنند و تیم های پذیرفته شده می توانند در جلسات مشاوره خصوصی از تجربیات مشاوران بهره مند شوند.

 
 


معرفی فضاها و خدماتما در مرکز نوآوری و شتابدهی تگ در تلاشیم تا با فراهم آوردن تمام بسترهای مورد نیاز در مسیر راه اندازی کسب و کارتان شما را همراهی کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید .

اطلاعات بیشتر


خدمات آموزشی و مربیگریمرکز نوآوری و شتابدهی تگ برای افراد دارای ایده های ناب کلاس ها، دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با حوزه های مختلف کارآفرینی برگزار می کند و افراد علاقه مند و پذیرفته شده در دوره های پیش شتاب دهی و شتاب دهی می توانند از این خدمات بهره مند شوند.

ادامه
 
 


سرمایه گذاریاین مرکز علاوه بر ارائه امکانات و خدمات در دوره های شتابدهی با توجه به نوع فعالیت تیم استارتاپی، سرمایه نقدی موردنیاز را در اختیار تیم های پذیرفته شده قرار می دهد.
کسب سرمایه و سرمایه گذار از بازار دارایی فکری برای ایده و فکرتان