مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

پیش رویداد استارت آپ ویکند آنلاین ایده‌ها/محصولات نوآورانه و فناورانه در زمینه مبارزه با کرونا و دوران پساکرونا

پیش رویداد اول: