رویداد پل 2

مرکز نوآوری و شتابدهی تگ به عنوان یکی از بازیگران فعال و موثر در زیست بوم نوآوری و فناوری به منظور شناسایی و جذب هدف‌مند و نظام‌مند ایده‌ها و محصولات فناورانه دانشجویان، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناور و دانش بنیان در راستای تسهیل ارتباط بین استارت‌آپ‌ها و سایر اعضای زیست بوم از جمله نهادهای دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاهی، صنایع و نهادهای سرمایه گذاری اقدام به تدوین مدل و برگزاری رویداد شتابدهی محصولات نوآورانه و فناورانه تحت عنوان رویداد‌پل از سال 1400 نموده است.

فرایند رویداد پل
مراحل رویداد پل

برگزاری اولین رویداد پل در شهریور ماه 1400

دیاگرام

انعقاد قرارداد هم ‌بنیانگذاری با تیم‌های برگزیده

برگزیده شدن تیم اینداستیفای
برگزیده شدن تیم ویرا
برگزیده شدن تیم روبوکشت
برگزیده شدن تیم بایکو
برگزیده شدن تیم کارمازیست
previous arrow
next arrow

مرکز نوآوری و شتابدهی تگ در نظر دارد دومین رویداد جذب و پذیرش ایده‌ها و محصولات نوآورانه و فناورانه پل را در بهمن ماه و اسفند ماه 1401 برگزار نماید.

پوستر رویداد پل 2
پوستر رویداد پل 2