خانه اول

حوزه‌های فعالیت

کشاورزی

صنعت و معدن

پزشکی و سلامت

صنایع خلاق

اقتصاد دیجیتال

خدمات

28000

توانمندسازی نفر/ساعت

10

استارت‌آپ‌های پذیرش شده

26

رویدادها

45498

دوره‌های آموزشی نفر/ساعت

890

فضای کار اشتراکی نفر/ماه

12

شرکت ارزیابی شده

استارت‌آپ‌های مستقر

عناوین