Slide T A G تور
نوآوری و خلاقیت
طرح رویش

Slide T O U R مرکز نوآوری و شتابدهی تگ
با هدف پرورش خلاقیت؛ افزایش مهارت در کارهای
تیمی؛ برنامه­ ریزی شخصی بلند مدت؛ شناسایی
افراد خلاق و نوآور؛ مهارت­های افزایش تحمل شکست
و آشنایی با رشته­ های دانشگاهی و حوزه کاری مرتبط
با آنها؛ از تاریخ ۱۳ شهریور ماه لغایت ۲ آبان ۱۳۹۹
اقدام به برگزاری تور نوآوری و خلاقیت
در محل این مرکز نموده است.

Slide R W K S

Slide فاین آرت 12.04.2019 تیپ رسمی 05.03.2019 عکاسی مفهومی 18.02.2019 پرتره در مهتاب 27.05.2019 [/rev_slider]

Slide C O N T A C T با ما تماس بگیرید! آدرس کرمان، خ شهید کامیاب
روبرو یخدان مویدی
ایمیل ۴۹۷۱ ۳۲۲۲ ۳۴ (۰) ۹۸+ Fb Tw In info@tag-iac.ir

 

 

ما می خواهیم اعلان ها را برای آخرین اخبار و به روز رسانی ها به شما نشان دهیم.
ردکردن
اعلان ها را مجاز کنید