• اطلاعات بوم مدل کسب و کار

 • گروه های هدف شما چه هستند؟
  مشتری و مخاطب اصلی محصول تان چه کسانی هستند؟
  چه کسانی مشتری شما نیستند و نخواهند بود؟
 • نقش شما در فرایند خرید چیست؟
  آیا همه چیز اتوماتیک است؟
  آیا فروشنده یا فرایندی برای کمک به تصمیم گیری مشتری دارید؟
  غیر از پرداخت پول، آیا مشتری در ایجاد ارزش نقشی دارد؟
 • کانال های ارتباط شما با مشتری چیست؟
  مشتری چگونه از محصول شما مطلع می شود؟
  محصول چگونه به دست مشتری می رسد؟
  بازخوردهای مشتری از چه کانال هایی به دست شما می رسد؟
 • کالا یا خدمتی که عرضه می کنید چیست؟
  برای مشتری چه ارزشی ایجاد می کنید؟
  چرا باید به شما پول بدهد؟
  کدام درد او را کم می کنید؟
  کدام لذت را برایش ایجاد می کنید؟
 • کدام فعالیت ها را می توانید هسته ی کار خود بنامید؟
  کدام فعالیت ها حاشی های هستند؟
  مستقل از اسم و عنوان، کسب و کار شما واقعاً چه می کند؟
  چه فعالیت هایی اصل بار ارزش آفرینی را بر دوش دارند؟
 • مهم ترین منابع لازم برای اجرای این مدل کسب و کار چیست؟
  غیر از منابع مالی به چه منابع دیگری نیاز دارید؟
  کدامیک از این منابع بعداً می توانند مزیت رقابتی شما باشند؟

 • چه افراد و مجموعه هایی در بیرون مرز کسب و کار شما باید باشند و کمک کنند تا مدل کسب و کار شما اجرا شود؟
 • - چگونه پول درمی آورید؟
  - آیا مشتری و مصرف کننده در مدل شما یکسان است یا دو گروه مختلف و مجزا هستند؟
  - آیا فقط یک بار از مشتری پول می گیرید یا در طول زمان مشتری باید دوباره پرداخت هایی داشته باشد؟
  - برای آن دسته از مشتریان احتمالی که هنوز حاضر نیستند پولی به شما بدهند هیچ نوع ارزشی برای ارائه دارید؟
 • - هزینه های این مدل کسب و کار به چه سرفصل هایی تقسیم می شود؟
  - سرفصل هایی که بخش عمده ی هزینه را می سازند چه هستند؟
  - ساختار هزینه در این مدل کسب و کار، با بزرگ شدن و افزایش مقیاس کسب و کار چه تغییری می کند؟

 • حجم مجاز فایل 2 مگابایت
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.