سامانه اطلاع رسانی رویداد

فرم اطلاع رسانی رویداد

جهت دریافت پیامک اطلاع رسانی زمان برگزاری رویدادها و کلاس‌های آموزشی مرکز، فرم ذیل را تکمیل نمایید.