مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

اختتامیه رویداد  بین المللی تکنوتک انرژی برگزار شد